Meng Xu
Meng Xu
  • Doctoral Student, Management
Head shot of Olympia Nakos
Olympia Nakos
  • Doctoral Student, Management
Head shot of Tamika Money
Tamika Money
  • Doctoral Student, Management
Sarah Diaz Rivera
Sarah Diaz-Rivera
  • Doctoral Student, Management
Speach, Mary Eve headshot
Mary Eve Speach
  • Assistant Professor, Management
Yihao Liu
Yihao Liu
  • Associate Professor, Management